top of page
Search
  • tasoulists

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2024: ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕΤα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας ως στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια και χρηματοδοτεί δράσεις όπως είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

Για αυτόν τον λόγο, προσανατολίζει τα νοικοκυριά στη θέρμανση από αντλίες θερμότητας επιβάλλοντας τις χώρες – μέλη της Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 2025, να σταματήσουν να επιδοτούν τους λέβητες και μέχρι το 2040 να τους έχουν απαγορεύσει εντελώς.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στο νέο Εξοικονομώ 2024, θα υπάρχει αυξημένη επιδότηση για εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι θα γίνει αξιολόγηση όλων των αιτήσεων που θα υποβληθούν και αυτές που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια θα κερδίσουν και το ποσοστό της επιδότησης που τους αναλογεί σύμφωνα με τα κριτήρια.

Προκειμένου να πιάσουν τον στόχο της ενεργειακής αναβάθμισης και να ωφεληθούν περισσότερα νοικοκυριά, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια έχει και κάποια σχετικά με την επιλεξιμότητα της αίτησης όπως, η παλαιότητα του οικήματος και η ενεργειακή αναβάθμιση που θα επιτευχθεί μετά τις παρεμβάσεις.

Γι αυτό το λόγο και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε μηχανικό για να πετύχουν την καλύτερη προετοιμασία του φακέλου και την επίτευξη του στόχου χρηματοδότησης του έργου.

Εν αναμονή λοιπόν της νέας προκήρυξης, που εκτιμάται ότι θα γίνει στο τέλος της Άνοιξης, πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν σταματήσει κάθε επισκευή-συντήρηση του σπιτιού τους, περιμένοντας την επιδότηση, ώστε να αναβαθμίσουν ενεργειακά την απόδοση του σπιτιού τους εξοικονομώντας χρήματα αλλά και ενέργεια.
·        Τι είναι η αντλία θερμότητας;

Αντλία θερμότητας είναι ένα σύστημα που αντλεί θερμότητα από ένα χώρο ή από το περιβάλλον και τη μεταφέρει σε κάποιον άλλο. Ειδικότερα, είναι ένα ενεργειακά αποδοτικό σύστημα που απορροφά θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος για θέρμανση και ζεστό νερό. Μεταφέρει τη θερμότητα του αέρα του περιβάλλοντος στην οικία μέσω υδραυλικού συστήματος νερού, όπως ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coil, και σώματα καλοριφέρ.

·        Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα;

1ον Συγκεντρώστε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Δελτίο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο εξοικονόμηση κατ’ οίκον. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσκομίσετε το Διαβατήριό σας.

2.    Οικοδομική Άδεια για το κτήριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.

3.    Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).

4.    Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση από το Εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

5.    Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο.

6.    Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

7.    Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.

8.    Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

2ον Απευθυνθείτε σε μηχανικό για τον πρώτο έλεγχο:

1.    Θα ελέγξει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και θα σας πει αν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα.

2.    Θα αναζητήσει τυχόν αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κάτοψη, τομή κλπ) από την τοπική πολεοδομία.

3.    Θα κάνει αυτοψία και θα ελέγξει τη νομιμότητα του κτιρίου.

4.    Θα προβεί σε αποτύπωση του κτιρίου, για το οποίο δεν υπάρχουν σχέδια.

5.    Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης σε ακίνητο με πολεοδομικές αυθαιρεσίες, η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο «τακτοποίησης» αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο «Εξοικονομώ». Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, όπου και θα προκύπτει η εξόφληση του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου του ακινήτου.

6.    Θα καταγράψει τις ανάγκες της κατοικίας και μόλις βγει ο οδηγός του νέου εξοικονομώ να είναι έτοιμος να συντάξει το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και να εξετάσει τα σενάρια που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προγράμματος.

3ον Ελέγξτε το Ε9 και τα τετραγωνικά μέτρα που δηλώνετε στη ΔΕΗ

Σε περίπτωση λάθους ή απόκρυψης επιφάνειας του ακινήτου, κάντε τις απαιτούμενες διορθώσεις.

4ον Ελέγξτε τη διεύθυνση του ακινήτου

Θα πρέπει η ονοματοθεσία και ο αριθμός του ακινήτου να είναι ο ίδιος σε όλα τα δικαιολογητικά (π.χ. Ε9, ΔΕΗ, Έντυπο της Οικοδομικής Άδειας).

Σε περίπτωση που η Οικοδομική άδεια έχει παλιά ονοματοθεσία ή αριθμό θα ζητήσετε σχετική βεβαίωση Πολεοδομίας του Δήμου.

·        Ποια κατοικία είναι επιλέξιμη;

1.    Η κατοικία θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για το έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.

2.    Σε περίπτωση που η κατοικία έχει αποκτηθεί πρόσφατα, θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.

3.    Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb).

4.    Σε περίπτωση όπου υπάρχουν πολλοί συγκύριοι και η χρήση της κύριας κατοικίας γίνεται από κάποιον από αυτούς, δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που ιδιοκατοικεί και λαμβάνει το αντίστοιχο κλιμακωτό ποσοστό ανά εισοδηματική κατηγορία.

5.    Σε περίπτωση όπου η χρήση κατοικίας γίνεται από τρίτο πρόσωπο-μη συγκύριο, (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση), δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε εκ των επικαρπωτών – πλήρων κυρίων (όχι ο ψιλός κύριος), και λαμβάνει το αντίστοιχο κλιμακωτό ποσοστό ανά εισοδηματική κατηγορία.

·        Τί εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα;

1.    Αντικατάσταση κουφωμάτων

2.    Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης

3.    Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

4.    Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

5.    Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

Εξετάζεται απο το Υπουργείο να χρηματοδοτηθούν και αυτοματισμοί, οι οποίοι επιτρέπουν τη μείωση της κατανάλωσης.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται μεταξύ άλλων συστήματα τα οποία καθιστούν δυνατό τον έλεγχο και την αυξομείωση της έντασης φωτισμού (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες για την ανίχνευση κίνησης των χρηστών ή/και των συνθηκών περιβάλλοντος (νύχτα/ημέρα), έξυπνες λάμπες, αυτοματισμοί σκίασης κ.λπ.) ή τον έλεγχο άλλου ηλεκτρικού φορτίου (π.χ. έξυπνος διακόπτης για διαχείριση του θερμοσίφωνα), καθώς και την καταγραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης το πρόγραμμα καλύπτει εξ ολοκλήρου και τις δαπάνες για: το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, του συμβούλου έργου, την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών (π.χ. Άδεια Μικρής Κλίμακας, κλπ).


216 views0 comments

Comments


bottom of page